Privacyreglement

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelend therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, alleen na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

zorgvuldig omgaan met persoonlijk en medische gegevens;

ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Alleen jouw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de medische gegevens in het dossier en is wettelijk gehouden aan een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na jouw expliciete toestemming;

voor het gebruik door een waarnemende therapeut, tijdens afwezigheid;

voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van jouw gegevens, dan zullen wij je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Jouw gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden en waardoor je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. 

naam, adres en woonplaats;

geboortedatum;

datum van de behandeling;

een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’ of ‘psychosicaal consult’;

kosten van het consult.

Kennismaken?

Je bent van harte welkom!